นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบาย") เป็นการบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสัญญารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ 2000 (พ.ศ. 2543) และกฎต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัตินั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมีลายมือชื่อตัวจริงหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือแบบดิจิตัล.

เอกสารนี้ได้รับการเผยแพร่อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎข้อ 4 ของกฎเทคโนโลยีสารสนเทศ 2011 (พ.ศ. 2554) (การปฏิบัติและระเบียบวิธีด้านความปลอดภัยและข้อมูลและสารสนเทศส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน) ซึ่งกำหนดให้นิติบุคคลเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลและสารสนเทศส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน.

บริษัทสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ (อินเดีย)  จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ 28 อะเคมพส ตัดที่ 1 แยกที่ 3 อัศวินี ถนนวงแหวนรอบกลางโกลามังคลา เมืองบังคาลอร์-560047, รัฐกรณาฎกะ ประเทศอินเดีย และประตูหมายเลข 135, 136 และ 157 ตู้ป.ณ. มหลันจี ถนนชาการ ทเลกอน เขต ทาลเขต - เมืองปูเน่ - 410 501, รัฐมหาราษฏระ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้งานและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น เราจัดทำข้อมูลต่อไปนี้แก่ท่าน :

ขอบเขต นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยโดยบริษัทสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  และบริษัทในเครือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  สแตนลีย์ สแตนลีย์แฟตแมกซ์ แบล็คแอนด์เด็กเคอร์ ดีวอล์ท พอตเทอร์-เคเบิล บอสติค โปรโต เอมโกล เพาเวอร์ เอโค และลิสต้าแอนด์วิดมาร์ (โดยรวมหมายถึง "สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ " โดยจะหมายรวมถึงผู้บริหารตามลำดับ พนักงาน กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนและ ผู้รับช่วงและผู้ได้รับแต่งตั้ง ซึ่งจะเว้นแต่จะขัดแย้งต่อเนื้อหาในนั้น) อันเกี่ยวข้องกับเวบไซต์ ของสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  เว็บไซต์เฉพาะเรื่อง ไซต์บนมือถือ และแอพพลิเคชั่นบนมือถือซึ่งใช้ แสดงหรือเชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างชัดเจน (โดยรวมในที่นี้เรียกว่า "ไซต์ต่างๆ" ของเรา) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังมีผลต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยบนเพจของสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  บนไซต์สื่อสังคมต่างๆ เช่น เฟซบุค ทวิตเตอร์ กูเกิ้ลพลัส หรืออื่นๆ  (โดยรวมในที่นี้เรียกว่า "หน้าสื่อสังคม"ของเรา จากการใช้งานไซต์และหน้าสื่อสังคมต่างๆ ของเราเพียงเท่านั้น.

ท่านยินยอมให้สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขอท่าน (รวมถึงข้อมูลและสารสนเทศส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน) ที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาหยุดใช้งานไซต์และหน้าสื่อสังคมต่างๆ ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถือรวมอยู่ในข้อตกลงการใช้งานของไซต์และหน้าสื่อสังคมต่างๆ และใช้เป้นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งาน

หมายเหตุ: สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  อนุญาตการใช้งานเครื่องหมายการค้าให้แก่บุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการทางเวบไซต์อย่างเป็นอิสระจากสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึงเวบไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ บุคลลที่สามเหล่านี้มีนโยบายส่วนบุคคลแยกต่างหากและเป็นอิสระซึ่งเราแนะนำให้ท่านอ่านทำความเข้าใจอย่างละเอียด

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตอบคำถามต่อไปนี้:

 1. ข้อมูลใดบ้างของท่านที่สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ทำการเก็บรวมรวมบนไซต์และหน้าสื่อสังคมต่างๆ ของเรา?
 2. เราใช้งานข้อมูลที่เราเก็บจากท่านอย่างไร?
 3. เราสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการการโฆษณาบนไซต์อื่นๆ ซึ่งท่านเข้าชมได้อย่างไร และตัวเลือกที่ท่านมีคืออะไรบ้าง?
 4. สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  แชร์ข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามหรือไม่?
 5. ทางเลือกของท่านที่มีให้สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ในการใช้งานข้อมูลของท่านคืออะไรบ้าง?
 6. สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  รักษาข้อมูลของท่านบนไซต์ต่างๆ อย่างไร?
 7. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
 8. สามารถติดต่อสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ได้อย่างไร?

 

1. ข้อมูลใดบ้างของท่านที่สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ทำการเก็บรวมรวมบนไซต์และหน้าสื่อสังคมต่างๆ ของเรา?

เราอาจเก็บข้อมูลของท่านจากแหล่งต่างๆ รวมถึงเมื่อ:

 • ท่านให้ข้อมูลแก่เรา
 • เราสังเกตหรือเก็บข้อมูลผ่านเทคโนโลยี
 • เราได้รับข้อมูลของท่านผ่านบุคคลที่สาม
 • เราเก็บข้อมูลจากหน้าสื่อสังคมของเรา

ดูหมวดต่างๆ ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

ข้อมูลที่ท่านให้

เราอาจร้องขอข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้สำหรับไซต์ต่างๆ ของเรา:

 • ชื่อ
 • อีเมล์
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • ความชอบส่วนบุคคล
 • ข้อมูลการซื้อและการสั่งซื้อ
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชี หรือเลขที่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือรายละเอียดเครื่องมือเพื่อการชำระเงินอื่นๆ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับารสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 • พฤติกรรมการซื้อและข้อมูลอื่นๆ รวมถึงการลงทะเบียนหรือสินค้าที่เคยซื้อ
 • ประวัติ จดหมายนำ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจ้างงาน

เราอาจยินยอมให้ท่านใช้บัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมส่วนตัวของท่านบนไซต์สื่อสังคมต่างๆ  ("บัญชีผู้ใช้สื่อสังคมส่วนตัว") เพื่อให้ข้อมูลแก่เราเมื่อท่านเข้าร่วมในฟีเจอร์ของไซต์ต่างๆ ของเรา แต่เราจะขออนุญาตจากท่านก่อนการดำเนินการดังกล่าว ข้อมูลอาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งท่านแชร์บนบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมส่วนตัวของท่าน:

 • ชื่อของท่าน
 • รูปโปรไฟล์
 • เพศ
 • เครือข่าย
 • ไอดีผู้ใช้งาน
 • รายชื่อเพื่อน
 • ภาษา
 • วันเกิด
 • การศึกษา
 • ประวัตการทำงาน
 • ที่อยู่
 • ความสนใจ
 • ความชอบ
 • ประเทศ

อาจเป็นไปได้ว่าเราจะยังคงดำเนินการเก็บข้อมูลนี้จากบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมส่วนตัวของท่าน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากท่านในภายหลัง ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลจำเพาะตามที่เราร้องขอ แต่ท่านจะไม่สามารถได้ประโยชน์จากฟีเจอร์บางตัวบนไซต์ต่างๆ ของเรา
ข้อมูลที่สังเกตหรือเก็บโดยเทคโนโลยี
ก. ข้อมูลนำทาง เก็บรวบรวมโดยเราและผู้ให้บริการบุคคลที่สามเก็บรวบรวมข้อมูลนำทางต่อไปนี้เมื่อท่านใช้งานไซต์ต่างๆ ของเรา:

 • ประเภทและเวอร์ชันของเบราเซอร์ 
 • ระบบปฏิบัติการ
 • ผู้ให้บริการอินเตอร์เนตที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงไซต์ของเรา
 • เลขรหัสประจำคอมพิวเตอร์
 • การใช้ลิงค์เพื่อมาถึงไซต์ของเราและเลขรหัสประจำคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึง
 • หน้าเวบที่ร้องขอและเข้าดู
 • เวลาที่ใช้บนไซต์ต่างๆ ของเรา 
 • สำหรับเวบไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ขนาดหน้าจอ การสนับสนุนคุกกี้ของอุปกรณ์ที่ใช้ และรูปภาพที่ปรากฎเป็นอย่างไร

ข. ข้อมูลตำแหน่งสถานที่ ไซต์ต่างๆ ต่างๆ และอีเมล์ของเรารวมเอาฟีเจอร์ซึ่งอาจต้องการข้อมูลตำแหน่งตามด้านล่างนี้ซึ่งเราจะใช้สำหรับฟีเจอร์เฉพาะที่ท่านทำการเลือก:

 • ซื้อที่ไหนและระบุตำแน่งร้านค้า ไซต์ของเราอนุญาให้ท่านค้นหาร้านค้าที่ใกล้ที่สุดซึ่งจำหน่ายสินค้าของสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ที่ท่านต้องการ และร้านค้านั้นมีสินค้าของเราในสต็อคหรือไม่ หากท่านเข้าถึงไซต์ใดไซต์หนึ่งของเราผ่านอุปกรณ์มือถือและท่านเปิดใช้งานบริการตำแหน่งสถานที่ อาจมีการเก็บข้อมูลตำแหน่งเฉพาะสำหรับฟีเจอร์นี้ หากท่านเข้าถึงฟีเจอร์นี้ผ่านอุปกรณ์เดสทอป ท่านอาจสามารถเลือกให้เบราเซอร์ที่ท่านใช้ให้ข้อมูลตำแหน่งสถานที่แก่เราเพื่อตอบสนองการร้องขอของท่าน ความจำเพาะของข้อมูลตำแหน่งสถานที่ของอุปกรณ์เดสทอปอาจหลากหลายไปตามเบราเซอร์ที่ท่านใช้และวิธีที่ท่านเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต .
 • อีเมล์ อีเมล์ของเราอาจใช้เลขรหัสประจำคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อระบุรหัสไปรษณีย์ว่าท่านอยู่ ณ ตำแหน่งใดเมื่อท่านเปิดอีเมล์ เพื่อให้เราสามารถออกแบบเนื้อหาแก่ท่านได้ เช่น แผนที่ของร้านค้าใกล้เคียงที่มีสินค้าของเรา ความจำเพาะของข้อมูลตำแหน่งสถานที่อาจหลากหลายไปตามอุปกรณ์ที่ใช้เปิดอีเมล์ของเรา
 • สินค้าและไซต์ต่างๆ ที่เปิดใช้ผ่านบูลธูท® หมวดนี้มีผลต่อข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมซึ่งอาจถูกเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยโดยเกี่ยวข้องกับสินค้าที่เปิดใช้ผ่าน Bluetooth® และไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง (โดยรวมเรียกว่า our "สินค้าและไซต์ต่างๆ ที่เปิดใช้ผ่าน Bluetooth®") หากท่านเข้าถึง สินค้าและไซต์ต่างๆ ที่เปิดใช้ผ่าน Bluetooth® ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราอาจเก็บและใช้ตำแหน่งอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านและประสิทธิภาพของ Bluetooth® เพื่อระบุวันที่ เวลา และตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านเมื่อสิ้นสุดระยะการลงทะเบียน Bluetooth® ของสินค้าที่เปิดใช้ผ่าน Bluetooth® เพื่อช่วยให้ท่านระบุตำแหน่งสินค้าที่เปิดช้ผ่าน Bluetooth® ที่ลงทะเบียน อีกทั้ง เราอาจเก็บข้อมูลตำแหน่งของสินค้าที่เปิดใช้ผ่าน Bluetooth® ที่ลงทะเบียนของท่านตามที่ส่งให้เราผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้อื่นๆ และข้อมูลตำแหน่งเกี่ยวกับสินค้าที่เปิดใช้ Bluetooth® ที่ลงทะเบียนของผู้ใช้อื่นๆ ที่ส่งถึงเราผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน (Bluetooth® คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่งเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดยสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ อยู่ภายใต้การอนุญาต)
  หากท่านไม่ยินยอมให้เบราเซอร์ของท่านให้ข้อมูลตำแหน่งหรือท่านไม่ใช้งานบริการตำแหน่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน เราอาจขอให้ท่านเลือกพื้นที่ที่ท่านอยู่ด้วยมือ หรือใส่รหัสไปรษณีย์ หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลนี้ ฟีเจอร์บางตัวของไซต์นี้อาจไม่สามารถใช้งานได้  ดูหมวด "ท่านมีทางเลือกให้สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ในการใช้งานข้อมูลของท่านได้อย่างไรบ้าง?" ด้านล่างสำหรับตัวเลือกที่ท่านมีเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลตำแหน่ง.

ค. คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายกัน เราและผู้ให้บริการบุคคลที่สามใช้ "คุกกี้" คุกกี้กำหนดการบ่งชี้ที่เป็นเอกลักษณ์ให้อุปกรณ์ของท่านและเก็บในอุปกรณ์ของท่านโดยเวบเบราเซอร์ เราอาจใช้พิกเซลแท็ก (pixel tags) (หรือที่เรียกว่า เวบบีคอน เวบบัค และจิฟแบบโปร่งใส) บนไซต์ต่างๆ และในอีเมล์ พิกเซลแท็กคือภาพกราฟฟิคขนาดพิกเซลที่เกือบจะมองไม่เห็นบนหน้าเวบหรือในข้อความอีเมล? 
ข้อมูลที่เราและผู้ให้บริการบุคคลที่สามเก็บผ่านคุกกี้ พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีที่คล้ายกันนี้ รวมถึง:

 • การปฏิสัมพันธ์ของท่านกับไซต์ต่างๆ ของเราและโฆษณาของเรา. 
 • เวลาที่ท่านเข้าชมไซต์ต่างๆ ของเรา.
 • สิ่งของที่ท่านใส่ลงตะกร้าของท่านและท่านซื้อสิ่งของบางอย่างหรือทั้งหมดนั้นหรือไม่. 
 • การยืนยันเมื่อท่านเปิดอีเมล์จากเรา รวมถึงเวลาที่ท่านเปิดอีเมล์และท่านเลือกลิงค์อื่นๆในอีเมล์หรือไม่ไ.
 • ไซต์ต่างๆ ที่ท่านเข้าชมหลังจากเข้าชมไซต์ต่างๆ ของเรา.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้สำหรับการโฆษณา ดูหมวด 3 "เราสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการการโฆษณาบนไซต์อื่นๆ ซึ่งท่านเข้าชมได้อย่างไร และตัวเลือกที่ท่านมีคืออะไรบ้าง?"

ข้อมูลที่ได้จากบุคคลที่สาม

เราอาจรวมเอาข้อมูลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เข้ากับข้อมูลที่เราเก็บจากไซต์หรือหน้าสื่อสังคมต่างๆ ของเรา ตัวอย่างเช่น จากการค้นหาหรือการสมัครงานกับเรา เราใช้บุคคลที่สามในการเก็บข้อมูลและดำเนินการกับโปรไฟล์และความชอบของผู้สมัคร ตรวจสอบกิจกรรมเวบไซต์ รักษาฐานข้อมูลในสหรัฐอเมริกาและจัดหาโปรแกรมเสริม (เช่น LinkedIn) ตามที่ร้องขอ เราร้องขอว่าข้อมูลที่ท่านให้กับเพจซึ่งเป็นเจ้าของโดยบุคคลที่สามเหล่านี้จะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับ ข้อมูลที่ท่านให้โดยสมัครใจจะถูกเก็บรักษาในฐานข้อมูล ซึ่งจะมีการเข้าถึงได้จากบุคคลซึ่งมีอำนาจของสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  เพื่อจัดการกับคำถามของท่านหรือเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจ้างงานของท่านกับบริษัทย่อยต่างๆ ของเรา เราอาจรักษาข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อการพิจารณาในอนาคตต่อไป

ข้อมูลที่เก็บจากหน้าสื่อสังคมต่างๆ ของสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ 

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการเก็บรวบรวมโดยตรงจากเราผ่านหน้าสื่อสังคมต่างๆ ของเรา ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บอาจรวมถึงข้อมูลที่อธิบายเอาไว้ข้างต้นใน "ข้อมูลที่ท่านให้ " ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บโดยไซต์สื่อสังคมที่เป็นเจ้าของโดยหน้าสื่อสังคมของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่ครอบคลุมถึงกาปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือด้านความปลอดภัยของไซต์สื่อสังคมต่างๆ ซึ่งสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  มีอยู่ .

2. เราใช้งานข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมจากท่านอย่างไร?

ข้อมูลที่ได้จากท่านช่วยให้เราสร้างประสบการณ์ส่วนตัวของท่านที่มีต่อเราและการสื่อสารของเราที่มีต่อท่าน และช่วยให้เราพัฒนาประสบการณ์ของท่านที่มีต่อเวบไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง


เราใช้ข้อมูลที่ท่านให้ ข้อมูลที่เก็บจากบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลที่เก็บจากหน้าสื่อสังคมต่างๆ ของเราเพื่อ:
วัตถุประสงค์ในการให้บริการ:

 • ดำเนินการการสั่งซื้อของท่าน 
 • เปิดบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ 
 • ให้บริการลูกค้าของเรา
 • ตอบสนองต่อข้อสอบถามของท่าน 
 • รับประกันและลงทะเบียนสินค้า
 • อำนวยความสะดวกในการเรียกคืน 
 • ใช้การลงทะเบียนสินค้าเพื่อให้บริการเพิ่มเติมที่ท่านอาจเลือก
 • ดำเนินการการสมัครงาน 

วัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวกับการให้บริการ:

 • ปรับปรุงและพัฒนาสินค้า
 • โฆษณาและทำการตลาด รวมถึงอีเมล์และไปรษณีย์
 • สร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลของท่านเมื่อเข้าชมไซต์ต่างๆ ของเรา
 • การวิจัยและสำรวจตลาด 
 • สร้างเหตุการณ์ การส่งเสริมการขาย การประกวด และการชิงโชค 

เราใช้ข้อมูลนำทางที่เก็บผ่านเทคโนโลยีเพื่อกำหนด:


วัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวกับการให้บริการ:

 • ส่วนใดของไซต์ของเราที่มีการเข้าชมหรือใช้งานมากที่สุด
 • สินค้าที่มีการเปิดดู 
 • จะปรับปรุงและพัฒนาการติดต่อธุรกิจอย่างไร
 • ประสิทธิผลของไซต์ต่างๆ ของเรา
 • ปัญหาที่ผู้เข้าชมมีในการเข้าถึงไซต์ต่างๆ ของเรา
 • ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าชมไซต์ต่างๆ ของเรา
 • เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บนไซต์ของเรา 
 • การขัดข้องหรือการล้มเหลวของโปรแกรมบนไซต์ต่างๆ ของเรา

เราใช้ข้อมูลที่เก็บจากคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นเพื่อกำหนดสิ่งต่างๆ ซึ่งเหมือนกับรายการของข้อมูลนำทางดังที่กล่าวไปด้านบน นอกเหนือจากนี้ คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ถูกใช้เพื่อ:


วัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวกับการให้บริการ:

 • สร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลของท่านเมื่อเข้าชมไซต์ต่างๆ ของเรา
 • ให้บริการสร้างโฆษณาบนไซต์ ตามที่กล่าวด้านล่าง 
 • สร้างอีเมล์ตลาดให้ท่านตามความชอบหรือการใช้งานของท่านบนไซต์ต่างๆ ของเรา
 • กำหนดการกลับมาอีกครั้งของผู้เข้าชม 
 • ติดตามสิ่งของในตะกร้าของท่าน 
 • วัดประสิทธิผลของการโฆษณาของเรา 
 • บริการตำแหน่งแบตเตอรี การวิเคราะห์และหาสาเหตุ

เช่นเดียวกับข้อมูลนำทางที่ได้อธิบายข้างต้น ไซต์สื่อสังคมต่างๆ ซึ่งเรามีหน้าสื่อสังคมอาจให้ข้อมูลรวมทั้งหมดและให้การวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้เข้าชมหน้าสื่อสังคมของเรา ข้อมูลเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจและวิเคราะห์การเติบโตของผู้ใช้งาน ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้งาน และการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาบนหน้าสื่อสังคมของเรา

3. เราสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการการโฆษณาบนไซต์อื่นๆ ซึ่งท่านเข้าชมได้อย่างไร และตัวเลือกที่ท่านมีคืออะไรบ้าง?

เราทำสัญญากับบริษัทโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สามเพื่อสร้างการโฆษณาออนไลน์เพื่อนำท่านไปยังเวบไซต์อื่นๆ บริษัทโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สามเหล่านี้จัดวาง ใช้งาน หรือพึ่งพาเทคโนโลยี เช่น คุกกี้และพิกเซลแท็ก เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับไซต์ต่างๆ ของเรา รวมถึงเวบไซต์อื่นๆ ข้อมูลนี้ช่วยให้เราเลือกโฆษณาเพื่อให้บริการท่านและเลือกว่าจะให้บริการอย่างไรจากประสบการณ์ของท่านที่มีต่อไซต์ต่างๆ ของเราและไซต์อื่นๆที่ท่านเข้าชม.

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการไม่ขอเข้าร่วม (opt-out program) ซึ่งบริษัทโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สามเหล่านี้เข้าร่วม และผลของการไม่ขอเข้าร่วม กรุณาเลือก: DAA Opt Out  click here.จากการเลือกเวบไซต์นี้ ท่านจะออกจากไซต์ของเราเพื่อไปยังไซต์ออนไลน์อื่นซึ่งท่านอาจระบุความพอใจของท่านภายใต้โปรแกรมการไม่ขอเข้าร่วม ท่านสามารถเลือกสัญลักษณ์พอใจซึ่งปรากฎบนโฆษณาของเราที่ให้บริการผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้ ท่านต้องทราบว่าระบบของเราอาจไม่จดจำหัวข้อ "ห้ามติดตาม " จากเบราเซอร์ทั้งหมดหรือบางส่วน.

 

4. สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  แชร์ข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามหรือไม่?

เราไม่จำหน่าย ให้เช่า หรือทำการค้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้อง เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้:

 • บริษัทในเครือและตราสินค้าของเราเพื่อสามารถจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้แก่ท่าน อันรวมถึงบริษัทในเครือซึ่งมีชื่อภายใต้หัวข้อ "ขอบเขต" ด้านบน และบริษัทในเครือต่างๆ ที่ระบุไว้เฉพาะที่http://www.stanleyblackanddecker.com/contact/contact-us.
 • บริษัทย่อยและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราเพื่อดำเนินการในนามของเรา เช่น:
  • อำนวยความสะดวกต่อการซิ้อของท่าน
  • ช่วยเหลือการให้บริการสินค้าของเรา 
  • ช่วยท่านในการแลกเปลี่ยนสินค้า 
  • จัดหาและปรับรุงการสื่อสารของเรากับท่าน
  • ตอบสนองต่อคำร้องต่อนักลงทุนของเรา
  • บริการคลาวน์ (cloud based) และพื้นที่นำเสนอข้อมูลออนไลน์ผ่านอินเตอร์เนต (hosting) 
  • ตามที่มีการกำหนดต่อบริษัทด้วยหมายศาล หมายค้นหรือการร้องขอที่ถูกต้องตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ หรือตามที่กำหนดหรืออนุญาตด้วยวกฎหมาย
  • เพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของไซต์ต่างๆ ของเรา ผู้ใช้งานของเรา หรือผู้อื่น รวมถึงองค์กร การปฏิบัติ หรือการเรียกร้องทางกฎหมาย หากจำเป็น.

ในกรณที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หรือวันที่แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราจะรับรองว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามนั้นจะปฏิบัติใช้การป้องกันข้อมูลในระดับเดียวกันกับที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  มีการควบรวมกับ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทอื่น หรือมีการได้มาซึ่งกลุ่มธุรกิจอื่น หรือมีส่วนร่วมต่อการจัดองค์กรใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุม หรือหากเราขายสินทรัพย์ของแผนก บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนจะถูกแชร์ให้แก่บริษัทที่ได้มาหรือบริษัทที่ได้รับ .

เราอาจแชร์ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการขาย ลูกค้า รูปแบบการเดินทาง และข้อมูลของไซต์ที่เกี่ยวข้องของเราแก่บุคคลที่สาม แต่ข้อมูลเหล่านี้จะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ (1) บุคคลที่สามตามคำสั่งกฎหมายในเวลาที่มีผลบังคับ และ (2) หน่วยงานรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ทางการพิสูจน์บุคคลหรืออัตลักษณ์บุคคล หรือเพื่อการป้องกัน การค้นหา การสอบสวน รวมถึงเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางไซเบอร์ การดำเนินคดีทางกฎหมาย และการลงโทษการกระทำผิด

เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลหรือสารสนเทศส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน
 

5. ท่านมีทางเลือกให้สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ในการใช้งานข้อมูลของท่านได้อย่างไรบ้าง?

เรามีทางเลือกให้ท่านเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม และวิธีที่เราจะติดต่อกับท่าน.

1. อีเมล์: ท่านอาจไม่เข้าร่วมกับอีเมล์ทางการตลาดของเราด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในอีเมล์ที่ท่านได้รับ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าท่านจะไม่เข้าร่วม ท่านอาจจะยังคงได้รับอีเมล์ที่ไม่เกี่ยวกับการตลาด เช่น การยืนยันการสั่งซื้อ/การส่งของ หรือการสื่อสารด้านการบริการลูกค้า.

1. ข้อมูลตำแหน่ง:

 1. ข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เคลื่นที่ของท่านอาจยินยอมให้ท่านใช้งานบริการบอกตำแหน่งซึ่งจะป้องกันไซต์ต่างๆ ของเราจากการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน เราแนะนำให้ท่านทบทวนคู่มือผู้ใช้งานและความช่วยเหลือที่ให้ไว้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านเพื่อเป็นคำแนะนำ.
 2. ข้อมูลตำแหน่งอุปปกรณ์เดสทอป เวบเบราเซอร์ของเดสทอปของท่านสำหรับไซต์ต่างๆ ของเราเพื่อทำการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งของท่าน และ/หรือจำกัดการร้องขอของข้อมูลตำแหน่ง เราแนะนำให้ท่านทบทวนคู่มือผู้ใช้งานและความช่วยเหลือที่ให้ไว้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านเพื่อเป็นคำแนะนำ
 3. ข้อมูลตำแหน่งอีเมล์ โปรแกรมอีเมล์ของท่านอาจยินยอมให้ท่านป้องกันพิกเซลแท็ก หรือรูปภาพในอีเมล์ที่ท่านได้รับจากเราผ่านการดาวน์โหลด ซึ่งจะป้องกันผู้ให้บริการของเราจากการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งของท่าน ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกการรับอีเมล์จากเราตามที่ได้อธิบายไว้ในหมวด "อีเมล์" ข้างต้น.

1. การตลาดทางไปรษณีย์: หากท่านไม่ต้องการได้รับข้อมูลการตลาดจากกเราผ่านไปรษณีย์ กรุณาอีเมล์ถึงเราที่ http://www.blackanddecker.com/Customer-Service.aspx และแจ้งเราว่าท่านต้องการที่จะถอดรายชื่อออกจากการส่งไปรษณีย์ รวมถึงที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ท่านต้องการถอดออก .

2. หากท่านไม่ยอมรับส่วนใดส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการที่จะถอนการยินยอมการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจหยุดใช้ไซต์ และ/หรือหน้าสื่อสังคมและขอให้เราถอดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบันทึกของเราโดยเขียนถึงเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ตามที่แจ้งไว้ในหมวดที่ 9 อย่างไรก็ตาม หากท่านทำการถอดข้อมูลออก เราอาจไม่สามารถจัดหาบริการบางอย่าง.

 

6. สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  รักษาข้อมูลของท่านบนไซต์ต่างๆ อย่างไร?

หากท่านใช้ไซต์ใดไซต์หนึ่งของเรากับร้านค้าออนไลน์ เราออกแบบร้านค้าออนไลน์ของเราเพื่อรับคำสั่งซื้อจากเวบเบราเซอร์ซึ่งอนุญาตให้มีการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต (Secure Socket Layer (SSL)) ซึ่งเข้ารหัสข้อมูลของท่านขณะที่มีการส่งผ่านข้อมูลนั้นมายังเรา เบราเซอร์ซึ่งไม่ตรงกับข้อกำหนดนี้จะถูกป้องกันจากการนำทางไปยังร้านค้าออนไลน์ของไซต์ของเรา อีกทั้ง เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (firewalls) และใช้วิธีการทางกายภาพ ทางการจัดการ และทางเทคนิคตามสมควรที่ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลในการดูแลหรือการควบคุมของเราจากการเข้าถึง การใช้ การปรับปรุงและการเปิดเผยที่ไม่ได้รับการอนุญาต ขณะที่เราใช้มาตรการความปลอดภัยกับเวบไซต์ต่างๆ ของเราตามที่กล่าวไว้เบื้องต้น ท่านต้องตระหนักว่าความปลอดภัยดังกล่าวนั้นอาจจะมีไม่ถึง 100% .

 

7. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่?

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลา หากเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเก็บ การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจมีผลต่อข้อมูลที่เก็บในอนาคต เราอาจปรับปรุงวันที่ที่มีผลของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นปัจจุบัน ณ เวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงใดๆต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีการแจ้งผ่านเวบไซต์ทางการของเรา.

 

8. สามารถติดต่อสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ได้อย่างไร?

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกบันโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ด้วยการส่งอีเมล์มาที่: PrivacyPolicyManager@sbdinc.com พร้อมระบุคำถามของท่าน.

 

9. ฉันจะสามารถเข้าถึง แก้ไข ยกเลิกหรือคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันได้อย่างไร?

ท่านอาจใช้สิทธิ์ของท่านเพื่อเข้าถึง แก้ไข , ยกเลิกหรือคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยกรอกใบสมัครกับเจ้าหน้าที่ร้องเรียนผ่านลิงค์ด้านล่างนี้: PrivacyPolicyManager@sbdinc.com. หากท่านประสงค์จะทราบขั้นตอนดังกล่าวม่กขึ้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ -วิคทอเรีย ยาซจี - ผ่านเบอร์โทรและอีเมล์ต่อไปนี้: อีเมล์: Victoria.yazji@sbdinc.com / Telephone: 954-378-2722

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้: 17 มีนาคม 2560