นวัตกรรมและเทคโนโลยี

DEWALT ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณไซต์งานเพื่อเรียนรู้ว่าเครื่องมืออะไรที่ใช้งานได้และอะไรที่ใช้งานไม่ได้ ดังนั้นเราจึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับให้เหล่ามืออาชีพสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี นวัตกรรมทั้งหมดที่เราผลิตขึ้นมานั้นได้รับแรงผลักดันมาจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ, ใช้งานง่ายหรือทำให้ได้ผลิตภาพที่ดี การปรับเปลี่ยนเครื่องมือของเราไม่ใช่เพียงแค่คำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งานเท่านั้น แต่ยังต้องตรงและเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้มืออาชีพด้วย.